මාධ්‍යවෙිදීන් දෙදෙනකුට පහරදීමට එරෙහිව මුලතිව් හී විරෝධතාවයක්

දැව ජාවාරමක් පිළිබඳව මාධ්‍ය ආවරණයක නිරත වූ මුලතිව් මාධ්‍යවේදීන් දෙදෙනෙකුට සිදුකල පහරදීමට විරෝධය පාමින් මුලතිව්…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

28 Views