මංජුල ලසන්ත උක්වත්තගේ CSC නේෂන් ලංකා ආයතනය පුණ්‍ය කටයුත්තක් ද? ‘බේබි ෆාම්’ එකක් ද?

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය,GETTY IMAGES අනිසි ගැබ් ගැනීම්වලට මුහුණ දෙන කාන්තාවන් රඳවාගෙන, ඔවුන්ගේ දරුවන් බිහි වූ පසු හදා වඩා ගැනීම සඳහා වෙනත් අයට ලබා දෙන ‘CSC නේෂන් ලංකා’ නම් ආයතනයක් පිළිබඳ සමාජ මාධ්‍ය ජාල තුළ මේ දිනවල දැඩි කතා බහක් ඇති වී තිබේ. පුණ්‍ය ආයතනයක් ලෙස හඳුන්වන මෙහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා මෙන්ම, අධ්‍යක්ෂකවරයා වන්නේ මංජුල ලසන්ත උක්වත්ත […]

The post මංජුල ලසන්ත උක්වත්තගේ CSC නේෂන් ලංකා ආයතනය පුණ්‍ය කටයුත්තක් ද? ‘බේබි ෆාම්’ එකක් ද? appeared first on Negombo Today.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

25 Views