ප්‍රදේශ කිහිපයකින් අත් බෝම්බ හා ගිනි අවි සොයා ගැනේ

දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක පොලිස් ස්ථාන වලට ලද තොරතුරැ මත අත් බොම්බ හා ගිනි අවි සමග සැකකරැවන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ඒ,
විදේශ රටක නිශ්පාදිත අත් බෝම්බයක් සමග කිලිනොච්චි ප්‍රදේශයේ පදිංචි කරැවෙක්,

මෙරට නිශ්පාදිත ගිනි අවි 3ක් සමඟ මඩු ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරැවෙක්,

විදේශ රටක නිශ්පාදිත බෝර 12 වර්ගයේ ගිනි අවියක්,බෝර 12 වර්ගයේ සජිව පතොරම් 2ක් සමග මඩාටුගම ප්‍රදේශයේ සැකකරැවෙක්,

මෙරට නිශ්පාදිත ගිනි අවියක් සමග මාගෙදර ප්‍රදේශයේ සැකකරැවෙක් වේ.

ඔවුන්ව එම ප්‍රදේශයන්හි මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

වැඩිදුර පරීක්ෂණ අදාළ පොලිස් ස්ථානය සිදු කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

98 Views