තවත් ආසාදිතයන් 39ක් හමුවෙයි / දිනය තුල 61 යි

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 39ක් අද පස්වරුවේ හදුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව දිනය තුල වාර්තාවන ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

38 Views