ජනවරමට ගරු කරමින් 22 වනදා විස්ස 2 /3 කින් සම්මත කරනවා -ඇමති නිමල් ලාන්සා

20 වෙනි සංශෝධනයෙන් අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට විශේෂ බලයක් හිමිවන්නේ නැහැ. ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලාන්සා 20 වෙනි සංශෝධනයෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට විශේෂ බලයක් නොලැබෙන බවත් පෙර සිටි ජනාධිපතිවරුන්ටත් වඩා අඩු බලයක් මෙයින් ලැබෙන බව ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලාන්සා මහතා පැවසීය. රාජ්‍ය […]

The post ජනවරමට ගරු කරමින් 22 වනදා විස්ස 2 /3 කින් සම්මත කරනවා -ඇමති නිමල් ලාන්සා appeared first on Negombo Today.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

36 Views