කොවිඩ් දෙවන රැල්ලේ මූලාරම්භය විදේශයකින් – යුද හමුදාපති

මේ වනවිට පවතින්නා වූ කොවිඩ් දෙවන රැල්ලේ මුලාරම්භය විදේශ රටකින් පැමිණියාක් වියහැකි බව යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සඳහන් කරනවා.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

47 Views