කේරළ ගංජා තොගයක් අත්අඩංගුවට

කේරළ ගංජා කිලෝග්‍රෑම් 200 ග්‍රෑම් 825 ප්‍රමාණයක් සොයා ගැනේ.

නාවුක හමුදාව නිවේදනය කරන්නේ මන්නාරම ඕලුතුඩුවායි ප්‍රදේශයේ ඔක්තෝබර් 18 දින එම තොගය අත්අඩංගුවට ගත් බවයි.

නාවුක හමුදාව නිවේදනය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සමඟ ඒකාබද්ධව අදාල තොගය අත්අඩංගුවට ගත් බවයි.

ජාවාරමට සම්බන්ධ සැකකරුවන් සොයා නාවුක හමුදාව හා පොලිසිය සෝදිසි මෙහෙයුම් සිදු කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

27 Views