ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ සුභසාධනය සොයා බැලීමට කමිටුවක්

ගරු තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමන් විසින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ සුභසාධනය සොයා බැලීමටත්,ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට හා පුහුණුවීම් සිදුකරන සියලු ස්ථානවල නිසි සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදින්නේදැයි සොයාබැලීමට, ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් කමිටුවක් පත් කිරීමට ඊයේ (12) පියවර ගනු ලැබුවහ.

-  - f162c204-7070-4f34-8be6-c696af8bc210-  - b972dcbe-81f0-4be1-b79d-994dadede8a3-  - 262395_9861065_ddddupdates

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

43 Views