ඒදඩු – වැල් සහ කුඩා පාලම්ඉවත්කර ග්‍රාමීය පාලම් 9000 ක් ඉදිකරනවා – ඇමති ලාන්සා

කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වයෙන් ශ්‍රී  ලාංකික ජනතාව ආරක්ෂා කොටගෙන රටේ සංවර්ධන කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යාම රජයේ අරමුණ බව ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලාන්සා මහතා පැවසීය. රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලාන්සා මහතා මෙම අදහස් පළ කර සිටියේ අද (15) දින කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ  බණ්ඩාරගම ආසනයේ මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක් ආරම්භ කරමිණි. ආසියනු සංවර්ධන […]

The post ඒදඩු – වැල් සහ කුඩා පාලම්ඉවත්කර ග්‍රාමීය පාලම් 9000 ක් ඉදිකරනවා – ඇමති ලාන්සා appeared first on Negombo Today.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

52 Views