ඌව සරසවියට වෛද්‍ය පීඨයක්

ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයට වෛද්‍ය පිඨයක් ලබාදීමට රජය තීරණය කර ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පැවසිය. මෙරට අවශ්‍ය  වෛද්‍යවරුන් බිහිකිරීම සඳහා වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පුළුල් කළ යුතු බව ද  අමාත්‍යවරයා සඳහන්  කළේය.  අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ දී පැවති සාකච්ඡාවක දීය.  ගතානුගතික පාඨමාලාවලින් බැහැරව නව අකෘතිගත  වෛද්‍ය පීඨයක් උඋව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධව පිහිටුවීම ඵලදායී බව ද මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරිණි.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

46 Views