ඊයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් හමුවූ ප්‍රදේශ 13 මෙන්න

ඊයේ දිනයේදී (17) දිවුලපිටිය කොරෝනා පොකුර ආශ්‍රිතව වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිතයින් 115 දෙනා දිවයිනේ ප්‍රදේශ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

48 Views