ආසාධිතයින් 1850 ක්

මිනුවන්ගොඩ පොකුරට නව ආසාධිතයින් 61 දෙනෙකු වාර්තා වන බව සෞඛය අමාත්‍යංශය කියයි.

ඔක්තෝබර් 16 වැනි දා පෙරවරැව වන විට වාර්තා වූ මුළු ආසාධිතයින් සංඛ්‍යාව 1789 කි.

නව ආසාධිතයින් වාර්තා වූයේ එදින පස්වරැවේ ලද pcr පරීක්ෂණ මගිනි.

මේ වන විට වාර්තා වන සමස්ථ රෝගීන් ගණන 1850 ක් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

88 Views