අසාද් සාලිගේ ප්‍රකාශයට තලතාගේ විරෝධය

thalatha salley

අන්තවාදී සංවිධානවලට සහාය දක්වන විනිශ්චයකාරවරුන්ද සිටින බවට බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලි මහතා සිදුකර ඇති ප්‍රකාශයෙහි කිසිදු සත්‍යතාවයක් නොමැති බව අධිකරණ අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල මහත්මිය ප්‍රකාශ කරයි. ආණ්ඩුකාර තනතුරක් දරන පුද්ගලයෙකු එවැනි ප්‍රකාශයක් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් කණගාටුවට පත්වන බවයි අධිකරණ අමාත්‍යවරිය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටින්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

26 Views