புனித கஃபா ஹரம் ஷரீபில் தொழுகைக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது…!

புனித கஃபா ஹரம் ஷரீபில் தொழுகைக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது…! கொரானா காரணமாக 7 மாதங்களாக புனித கஃபா ஹரம் ஷரீபில் தொழுகைக்காக மக்கள் நுழைவது தடுக்கப்பட்டிருந்தது. இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

44 Views