தொடர்ந்தும் ஒன்றித்துப் பயணிக்க தமிழ்த் தேசியக் கட்சிகள் இணக்கம்; ஐவர் குழுவை அமைக்க முடிவு!

தமிழ்த் தேசியக் கட்சிகள் தொடர்ந்தும் ஒன்றித்துப் பயணிப்பதற்கு இணக்கம் தெரிவித்துள்ளதாகவும், அதற்காக ஐவர் கொண்ட குழுவொன்றை அமைக்க முடிவு செய்துள்ளதாகவும் தமிழரசுக் கட்சியின் தலைவர் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

88 Views