தாய்வான் மீது இராணுவ முற்றுகையை மேற்கொள்ளத் தயாராகி வரும் சீனத் துருப்புக்கள்!

சீன தென்கிழக்குக் கடற்பரப்பில் சீனா தனது இராணுவ வீரர்களின் எண்ணிக்கையை மிகவும் அதிகரித்து வருவதாகவும், இதனால் தாய்வான் மீது சாத்தியமான இராணுவ முற்றுகை ஒன்றுக்கு …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

100 Views