தமிழர்களுக்கு ஒரு வெளிவிவகாரக் கட்டமைப்புத் தேவை! (நிலாந்தன்)

கஜேந்திரகுமார் அண்மையில் பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றும் பொழுது இந்திய -இலங்கை உடன்படிக்கையை நாங்கள் ஏற்றுக் கொள்கிறோம். ஆனால் 13வது திருத்தத்தை ஒரு தொடக்கமாக கருதவில்லை என்று …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

77 Views