ஜனாதிபதியின் பிரதிநிதியாக மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே நியமனம்

அரசியலமைப்பு பேரவையில் ஜனாதிபதியின் பிரதிநிதியாக விவசாய அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இது தொடர்பான கடிதம் சபாநாயகரிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளதாக பாராளுமன்ற பேச்சாளர் ஒருவர் தெரிவித்தார்.

சபாநாயகரின் தலைமைத்துவத்துடனான அரசியலமைப்பு பேரவையில்10 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்.

பிரதமர், எதிர்க்கட்சித் தலைவர், ஜனாதிபதியின் பிரதிநிதியாக செயற்படும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர், சிவில் அமைப்பின் உறுப்பினர் ஒருவர் , பிரதமர் மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவரால் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டு ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்படும் ஐந்து உறுப்பினர்கள், பிரதமர் மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவரை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தாத கட்சியிலிருந்து ஒருவர் ஆகியோர் அரசியலமைப்பு பேரவையின் உறுப்பினர்களாக செயற்படுகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 Views