சீனாவில் தமிழர்கள் எழுப்பிய சிவாலயம் !

சோழ பேரரசின் இறுதிகாலத்தில் சீனாவில் வணிகம் செய்ய சென்ற வணிகர்கள், அங்கு தங்கி இருந்த போது சிவனுக்கு ஆலயம் எழுப்பியுள்ளார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

74 Views