குவைத்தில் இலங்கை பணிப் பெண்கள் பலருக்கு கொரோனா தொற்று!

குவைத்தில் உள்ள இலங்கை தூதரகத்தில் அமைந்துள்ள பாதுகாப்பான வீட்டிற்கு இலங்கை பணிப்பெண்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் நடவடிக்கை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.தூதரக அதிகாரிகள் குழு மற்றும் குறித்த வீட்டில் நீண்ட காலமாக பணியாற்றும் பணிப்பெண்கள் 160 க்கும் அதிகமானவர்களுக்கு கொவிட்- 19 தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது. குவைத்தில் உள்ள இலங்கை தூதரகம் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்;டு இதனை தெரிவித்துள்ளது.ஆகவே தற்போதைய சூழலில் அங்குள்ள

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 Views