ஆயுதக் கட்டுப்பாடு தொடர்பான புட்டினின் கருத்தை நிராகரித்த வெள்ளை மாளிகை!

பிராந்திய அணுவாயுதக் கட்டுப்பாடு தொடர்பாக அமெரிக்காவுக்கும், ரஷ்யாவுக்கும் இடையே எட்டப்பட்டிருக்கும் இறுதி ஒப்பந்தத்தினை மீட்டெடுப்பது தொடர்பான மும்மொழிவுக்கு அமெரிக்கா வெள்ளிக்கிழமை மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

48 Views