அரசியல் நோக்கங்களுக்காக காணிகளின் எல்லைகளை மாற்றியமைக்க முடியாது : கிழக்கு மாகாண ஆளுநர்

இனங்களின் அடிப்படைக்கேற்ப நிலங்களின் எல்லைகளை மாற்றி அமைப்பது ஆளும் அரசின் நோக்கமாகாதெனவும் அத்தோடு அரசியல் நோக்கங்களுக்காக அவை இடம்பெற ஒருபோதும் இடமளிக்கப்படமாட்டாதெனவும் தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களிடம் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் அனுராதா யஹம்பத், தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பினரிடம் கூறினார். மட்டக்களப்பு, அம்பாறை ஆகிய இரு மாவட்டங்களின் எல்லையின் மத்தியில் அமைந்திருக்கும் ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

96 Views