அரசியலமைப்பின் 20ஆவது திருத்த சட்டமூலம் வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது

 


அரசியலமைப்பின் 20ஆவது திருத்த சட்டமூலம் வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது

அரசியலமைப்பின் 20ஆவது திருத்த சட்டமூலம் வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அந்த சட்டமூலத்தை நிதியமைச்சர் அலி சப்ரி நேற்று அமைச்சரவையில் சமர்ப்பித்தார். அதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியிருந்தது. இதற்கமைவாக வர்த்தமானி அறிவித்தல் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Thanks newslk

கீழுல்ல லிங்கை கிலிக் செய்யவும்

http://www.documents.gov.lk/files/bill/2020/9/22-2020_T.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

39 Views